Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Zo ziet de klantreis er bij Wortell uit.

Op het moment dat wij samen de reis naar een nieuwe IT-omgeving aangaan dan staat de synergie tussen mens en technologie centraal. Onze missie is niet voor niets 'We empower people'.

We borgen deze synergie doordat we de pragmatische SPRINT-methodiek hanteren tijdens onze reis. Deze methodiek zorgt ervoor dat we vanuit alle uitgangspunten de juiste stap op het juiste moment zetten. Zodat innovatie en organisatieverandering altijd hand in hand blijven gaan.

SPRINT

Methodiek

De SPRINT methodiek bestaat altijd uit dezelfde vier processtappen. Hiermee creëren we duidelijkheid over het proces, voorspelbaarheid en vertrouwen. En zorgen we ervoor dat iedereen vanaf de eerste dag ‘dezelfde taal spreekt’.

De vier stappen die wij doorlopen zijn:

  • Strategie en Planning
  • Readiness
  • Implementatie en nieuw werken
  • Transformatie en beheer

Strategie en Planning

Een succesvolle transitie kan alleen maar slagen als er een helder beeld is van de gewenste toekomstige situatie. Daarom stellen we tijdens de eerste fase van onze dienstverlening een gezamenlijk toekomstbeeld samen. Dit doen we onder andere op basis van de doelen van jouw organisatie, de visie op de nieuwe IT-omgeving en de wensen van jouw medewerkers.

We voeren bijvoorbeeld strategische workshops uit en inventariseren de huidige IT-omgeving(en) en de werkzaamheden van de IT-organisatie. Zodat we goed begrijpen hoe onze producten en diensten een maximale bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van jouw doelstellingen. Ook bepalen we in deze fase welke aspecten van de transitie de meeste business impact hebben, en bepalen we op basis daarvan de prioriteiten.

Natuurlijk is het ook belangrijk om in een vroeg stadium een helder beeld te creëren van de benodigde investering. Daarom voeren wij in fase 1 ook alle werkzaamheden uit die nodig zijn om tot een compleet investeringsvoorstel te komen, of een bestaand voorstel aan te passen aan de nieuwste inzichten.

Readiness

In deze fase bepalen we samen hoe de transitie naar de nieuwe IT-omgeving eruit zal zien, en wat er nodig is om jouw organisatie klaar te maken voor de verandering. Hierbij kijken we naar technische aspecten, menselijke aspecten en organisatieaspecten.

Dat doen we bijvoorbeeld door technische scans en inventarisaties uit te voeren, de veranderbereidheid van medewerkers in kaart te brengen en de aspecten van de verandering die de meeste impact hebben op de organisatie slim te prioriteren.

We werken de aanpak uit in een transitieplan. In het transitieplan vind je onder andere de samenhang tussen de producten en diensten die we inzetten, een gedetailleerde planning, milestones, de toekomstige architectuur, een adoptie en change management (ACM) strategie en een detailbeschrijving van de transitie die we samen zullen doorlopen.

Implementatie en nieuw werken

In deze fase stelt Wortell alles in het werk om een vlotte implementatie van de nieuwe IT-omgeving te realiseren. Tegelijkertijd treft onze beheerafdeling alle voorbereidingen om ervoor te zorgen dat we klaar staan om ondersteuning te bieden vanaf het moment dat de eerste gebruiker zich aanmeldt.

Doordat we vroegtijdig samen een adoptie en change management (ACM) strategie hebben opgesteld, zijn we in staat om innovatie en adoptie hand in hand te laten gaan. Dat betekent dat als wij technisch gereed zijn om nieuwe technologie te introduceren, wij jou en je medewerkers zullen begeleiden bij het in gebruik nemen en efficiënt omgaan met deze nieuwe technologie.  

Het resultaat: Medewerkers voelen zich snel vertrouwd met de nieuwe manier van werken, en voelen zich vrij om de nieuwe technologie maximaal toe te passen in hun werkzaamheden. En de IT-afdeling krijgt veel meer ruimte om waarde toe te voegen als business partner van de organisatie.

Transformatie en beheer

Als de transitie naar de nieuwe IT-omgeving compleet is, is de reis nog niet ten einde. Onze technologie en onze dienstverlening zijn immers continu in ontwikkeling. Daarom nemen wij aan het einde van de transite de tijd om het functioneren van de nieuwe IT-omgeving goed in te bedden in jouw (en onze) organisatie.

Ook zorgen we ervoor dat er altijd een team van specialisten voor je klaar staat dat snel problemen kan oplossen als die zich voordoen, maar dat er ook op toeziet dat ons platform óók op de middellange en lange termijn waarde blijft genereren voor jouw organisatie.

Dat laatste noemen we ook wel ‘continue transformatie’. Wij vertalen nieuwe (technologische) mogelijkheden naar concrete oplossingen die jou helpen om je bedrijfsdoelen te bereiken. En we zorgen ervoor dat deze oplossingen goed ontvangen worden door je medewerkers.

Zo brengen we structuur in een continu veranderend IT-landschap, met behulp van een gedragen, logisch en proactief proces.