Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Coaching bij Wortell

Ontwikkeling en groei zijn fundamentele waarden bij Wortell. We zijn altijd op zoek naar een volgende stap en dagen onszelf voortdurend uit om samen nieuwe hoogten te bereiken. Wij hechten grote waarde aan de persoonlijke ontwikkeling de Wortellers. Hiervoor bieden wij een stimulerende omgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en in staat worden gesteld hun eigen (werk)geluk te creëren. Je krijgt beschikking tot toereikende middelen die je kan inzetten om jouw doelen te bereiken. Zo is het mogelijk om op verschillende thema’s gespecialiseerde ondersteuning te krijgen in de vorm van coaching.

Naast de technische skills en kennis van onze medewerkers, zijn ook de soft skills een essentiële pijler waarop de het individuele succes van een Worteller berust. We bieden immers niet alleen de beste technische oplossingen, maar onderscheiden ons ook in de manier waarop we klanten bedienen, in de manier waarop we ons presenteren en in de manier waarop we met elkaar samenwerken om onze doelstellingen te bereiken.

Wortell moet daarnaast ook een plek zijn waar jij jouw droomcarrière kunt bouwen. Maar waar zet jij jouw stip op de horizon? Hoe ga je daar komen en wat heb je daarvoor nodig? Om gestimuleerd te blijven om jezelf te ontwikkelen is het belangrijk dat je perspectief hebt en gemotiveerd blijft om steeds weer een volgende stap te zetten.

Bij Wortell vinden we het ook belangrijk dat we een plek bieden waar medewerkers gelukkig zijn. Hier willen wij optimaal aan bijdragen. Jouw (werk)geluk is ook een essentieel onderdeel van jouw persoonlijke succes. Om die reden is het belangrijk te blijven meten hoe het met je gaat en op welke manier we je kunnen ondersteunen om gelukkig te zijn bij Wortell. Verschillende dingen kunnen jouw geluk in de weg staan, zowel bij Wortell als in je privéleven. Denk aan mentale uitdagingen, gezondheidsproblemen, financiële problemen of bijvoorbeeld moeilijkheden in de relationele sfeer. Ook op dit gebied zorgt Wortell ervoor dat je adequate hulp kunt krijgen.

Om te voorzien in de juiste ondersteuning biedt Wortell haar medewerkers verschillende gespecialiseerde coaches aan.

Performance Coaches

De Performance Coach ondersteunt teams, op basis van behoefte, om optimaal te presteren. De coaching kan worden aangeboden op teamniveau, individueel niveau of gericht op een grotere groep medewerkers. De coaching is altijd primair gericht op het bevorderen van de teamprestaties.

Skill Coaches

Skill Coaches van Wortell hebben deze rol naast hun officiële functie en coachen collega’s op inhoudelijke thema’s binnen hun eigen expertise. Zo wordt het voor alle Wortellers mogelijk om te leren van de kennis en kunde van andere collega’s waar zij door geïnspireerd worden. Denk bijvoorbeeld aan coaching door iemand die jij een inspirerend spreker vindt en jou gaat helpen bij het verbeteren van je presentatietechnieken. Of wanneer je kennisniveau op een bepaald thema nog minimaal is en je dat met behulp van een specialist op dat gebied gaat vergroten.

Carrière coaches

De rol van Carrièrecoach is een rol die medewerkers van Wortell hebben naast hun functie. Ze hebben hier een specifieke opleiding voor gevolgd en begeleiden jou aan de hand van een specifiek model. Ze helpen je in kaart te brengen wat jouw kwaliteiten zijn en waar je energie van krijgt. Ook helpen ze je in kaart te brengen welke onderdelen je  energie kosten, of welke dingen je minder ontwikkeld hebt. Samen met je Carrièrecoach maak je een plan hoe je je richting jouw droombaan gaat  ontwikkelen.

Externe coaches

Geluk is waar we allemaal naar streven en ook verschillende soorten uitdagingen bij ervaren om het te creëren. Wortell werkt met externe coaches met verschillende specialisme die je kunnen ondersteunen om gelukkig en vitaal te zijn. Denk dus aan externe coaches op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, aan lifestyle coaches op het gebied van een gezonde levensstijl, sportieve coaches die je helpen met fit zijn, of andere coaches die specifieke coaching aanbieden op gebieden die bijdragen aan jouw (werk)geluk en vitaliteit.

Buddies

Wanneer je start bij Wortell krijg je een buddy die jou wegwijs maakt in het bedrijf en de processen. Alweer een paar maanden later kan je zelf een buddy toegewezen krijgen (mits je daarvoor openstaat). Met enige regelmaat heb je een momentje om bij te praten met je buddy, om bijvoorbeeld te polsen hoe de ander met een bepaalde situatie om zou gaan, of om gewoon een (online) koffiemomentje mee te hebben.

Ook werken bij Wortell?