Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Vision

Wortell Vision logo
Eérst een helder einddoel definiëren!
Overal ter wereld zitten organisaties volop in de transitie naar datagedreven werken en digitale innovatie. Om je organisatie toekomstbestendig te maken, móet je je bij die beweging aansluiten. En daarom vind je het hoog tijd om grote stappen te zetten op dit gebied. Maar met zo'n veelomvattende onderneming gaat het je gauw duizelen. Waar begin je? Hoe zorg je dat het kaartenhuis gedurende de hele transitie overeind blijft staan? En (het allerbelangrijkst:) wat wil je precies bereiken met de digitale transformatie?

Een gouden start met Vision: op naar een duidelijke eindstreep

Een goede voorbereiding is het halve werk, zeker bij een grote transitie die over verschillende thema's heen gaat. Wie geen stevige fundering legt, ziet het bouwwerk halverwege instorten — met organisatorische chaos en gedemotiveerde medewerkers als gevolg. Het succes van je transformatie is direct gekoppeld aan de manier waarop je ermee van start gaat: je slaagt alléén wanneer je het einddoel glashelder definieert en de route ernaartoe nauwkeurig uitstippelt.

Kortom, je moet een duidelijk beeld hebben van waar je naartoe beweegt en wat je de komende jaren gaat doen om daar te komen. Vervolgens dien je je visie te formaliseren en materialiseren middels een plan van aanpak, een roadmap en een reeks technische keuzes. Makkelijk? Niet bepaald. Noodzakelijk? Absoluut. Bij Wortell noemen we deze onmisbare gouden start 'Vision'. En daar bieden we je — vanuit onze expertise en ervaring — graag de nodige ondersteuning bij!

Strategische partner van start tot finish

Wil je de transitie op een gestructureerde manier doorlopen om je langetermijndoelen te behalen? Wortell is je strategische partner van start tot eindstreep. Ons motto: 'Bezint eer ge begint.' Daarom starten we altijd met een Envisioning. Hiermee bepalen we je huidige situatie, je ultieme organisatiedoel en de stappen die je moet nemen om dit doel te bereiken. We bespreken welke afwegingen je qua bedrijfsvoering dient te maken en welke consequenties hieraan verbonden zijn. Ook bekijken we hoe de techniek aansluit bij de organisatiedoelen en -strategie.

Middels strategie- én technische sessies, een vragenlijst voor eindgebruikers, een adviesrapport, een reflectieperiode en een evaluatiesessie komen we tot een traject dat een inzichtelijke koers biedt. Zo ga je met een glasheldere strategie en roadmap op weg naar je einddoel. Bij elke stap weet je waar je organisatie naartoe beweegt. En daardoor kun je de control gedurende het hele traject behouden.

Omdat er bij een transitie doorgaans verschillende en wisselende teams betrokken zijn, vinden wij het belangrijk dat je houvast hebt. Een 'vaste Wortell-kern' begeleidt jou daarom van a tot z bij het uitvoeren van de roadmap. Een programmamanager, een changemanager, een architect en een servicemanager van Wortell fungeren als je eerste aanspreekpunt. Samen met enkele vaste rollen vanuit jouw organisatie vormen zij het regieteam.

Hóe wij te werk gaan? We hebben onze aanpak opgedeeld in vier duidelijke, behapbare stukken. Deze vatten we samen onder de naam 'SPRINT'. Een van de uitgangspunten is dat we niet ophouden wanneer de roadmap is afgewerkt. Ook daarna bieden we begeleiding. Want een transformatie is eigenlijk nooit 'af'.

Als je meer wilt weten, kun je in deze brochure lezen hoe een Envisioning eruitziet en wat deze voor jou kan betekenen.

Het volledige plaatje: begeleiding in de breedste zin van het woord

Wanneer wij je begeleiden bij de transitie, richten we ons niet alleen op wat we fysiek gaan neerzetten. We focussen ook op hoe het landt binnen de organisatie. Er komt een stuk verandermanagement bij kijken dat onmisbaar is voor een geslaagde transitie. Middels Digitaal Vitaal zorgen we dat de uitvoer van adoptie een succes wordt: we trainen mensen en richten een adoptiecommunity met ambassadeurs binnen de organisatie op.

Daarnaast begeleiden we jouw interne IT-organisatie bij de veranderingen, die met zo'n transformatie vaak ingrijpend zijn. In de moderne IT-omgeving zullen IT'ers andere rollen gaan vervullen. Dit kan de nodige onzekerheden oproepen — en daarom bieden wij ook in dit opzicht ondersteuning.

Een ander cruciaal punt: wij preken niet enkel voor eigen parochie. We schakelen met jouw business én de (IT-)partijen daaromheen. Want alleen door de handen ineen te slaan, brengen we de grootse onderneming tot een succesvol einde.

Draagvlak en succes: de mens voorop

Bij Wortell willen we mensen in hun kracht zetten met technologie. Dit is het voornaamste doel van de transformatie. Als de medewerker er uiteindelijk beter van wordt, heb je draagvlak en boek je succes.

Dit vergt een uitstekende planning, prioritering en transitie. Onze begeleiding is daarbij altijd gericht op de mens. Niet voor niets luidt ons motto: 'We Empower People.' Wij geloven dat een goede begeleiding leidt tot een hoge adoptiegraad, die op zijn beurt resulteert in een succesvolle transformatie. En dát is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.

Direct sparren over jouw kansen en mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag hoe we jouw langetermijndoelen met succes kunnen behalen.

SPRINT Methodiek

Zo ziet de klantreis bij Wortell eruit

Op het moment dat wij samen de reis naar een nieuwe IT-omgeving aangaan dan staat de synergie tussen mens en technologie centraal. Onze missie is niet voor niets 'We empower people'.