Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Interne communicatie versterken: 5 tips | Blog | Wortell

Kennis
4-12-2020

In onze blog ‘Het belang van een sterke interne communicatie’ vertelden we jou waarom een krachtige interne communicatie essentieel en onmisbaar is binnen je organisatie. Het zorgt niet alleen voor een vlotte en efficiënte kennisdeling onder je medewerkers, maar het verkleint ook de kloof tussen de beleidsmakers en de organisatie enerzijds en de werknemers anderzijds. Daarnaast is een sterke interne communicatie ook belangrijk voor het verkrijgen van nieuwe, interessante inzichten in de werkomgeving.

Allemaal goed en wel, maar hoe zorg je ervoor dat de interne communicatiestroom binnen je organisatie zo efficiënt mogelijk verloopt? Met onderstaande tips willen we je alvast een heel eind op weg helpen naar een sterke interne communicatie.

Tip 1: Stel een communicatieplan op of evalueer je huidige plan

De start van een sterke interne communicatie begint steeds met een helder, gestructureerd communicatieplan. Zo’n plan voorziet een antwoord op enkele essentiële vragen die dienen als belangrijke pijlers voor de communicatie binnen je organisatie. Welke rol wil je dat de interne communicatie binnen je organisatie invult? Op welke manier wordt er op dit moment gecommuniceerd en werkt het? Wat zijn de zwakke punten van je interne communicatie? Waar is nog verbetering mogelijk? 

Betrek bij het opstellen of evalueren van je communicatieplan ook steeds je medewerkers. Zij zijn tenslotte degenen die er het vaakst gebruik van zullen maken of mee te maken krijgen. Hun input is dan ook erg waardevol! Zorg dus steeds voor de nodige ruimte voor feedback.

Tip 2: Leg duidelijke spelregels vast voor je interne communicatie

Natuurlijk is het van groot belang om enkele afspraken omtrent de interne communicatie te formuleren en te delen met al je medewerkers. Doe je dit niet of besteed je er te weinig aandacht aan, dan kan dit leiden tot een chaotische interne communicatie die volledig het doel mist. Het is zeker niet de bedoeling dat elke werknemer om het even welke informatie openlijk gaat delen met de hele organisatie. Een set van duidelijke spelregels die op een transparante manier meegedeeld worden naar de gehele organisatie, is dus essentieel.

Tip 3: Betrek alle afdelingen, teams en medewerkers bij je interne communicatie

Een belangrijke pijler van een sterke interne communicatie is de betrokkenheid van alle medewerkers verhogen. Medewerkers willen immers helemaal deel uitmaken van de organisatie waarvoor ze werken. Wanneer je hen betrekt bij het opzetten van een goede interne communicatie en het daardoor eenvoudiger wordt om kennis met elkaar te delen en op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden van de organisatie, beantwoord je als organisatie aan die behoefte. 

Tip 4: One size does not fit all

Elke organisatie is anders: in grootte, manier van werken, visie, bedrijfscultuur, enzovoort. Het is dan ook niet mogelijk om een one size fits all-oplossing te ontwikkelen als het gaat om interne communicatie. De sleutel tot een sterke interne communicatie ligt in een aanpak op maat. Het mag dan misschien wat tijd vergen om uit te zoeken waar de noden binnen je organisatie liggen inzake interne communicatie en welke methode het meest geschikt is, het is zeker de moeite waard. Een ware investering in je medewerkers en de algemene groei van je organisatie.

Tip 5: Investeer in de juiste communicatiemiddelen

Last but not least, een communicatieplan is enkel doeltreffend wanneer het gecombineerd wordt met de juiste communicatiemiddelen en -methoden. Een intranet vormt het hart van je interne communicatie. Als organisatie kan je hiermee je medewerkers steeds op de hoogte houden van alle nieuwigheden of veranderingen, medewerkers kunnen onderling kennis met elkaar delen en voelen zich nauw betrokken bij projecten en bij de organisatie zelf. Daarnaast kan je aan de hand van een intranet inzichten vergaren in de werking van je organisatie en je werknemers. Op basis van deze inzichten kan je dan gepaste beslissingen maken om als organisatie te kunnen blijven groeien.

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een intranet voor jouw organisatie? Neem dan snel contact op met ons!