Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

ADKAR; de heilige graal van je Change Management strategie

Kennis
4-12-2020

In onze ‘Adoptie & change management: de menselijke kant van je IT-project’ blog werd het duidelijk dat inzetten op Change Management belangrijk is om het succes van jouw (IT-)project te kunnen garanderen. Hoe dat vorm krijgt in je organisatie lichten we in wat volgt toe. 

We spitsten ons al kort toe op ons geloof in het ADKAR® model dat werd ontwikkeld door Jeff Hiatt en in de praktijk werd geïntroduceerd door Prosci®. Het ADKAR® model is vooral bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderingsprocessen binnen organisaties. Maar waarvoor staat het ADKAR model precies? En hoe kan het helpen om van jouw verandering een succesverhaal te maken? De antwoorden hierop bundelen we graag in een reeks van wekelijkse adoptie & change management blogs.

Digitaal transformeren met ADKAR brengt ook jouw organisatie voordelen

Het ADKAR model is gebaseerd op twee basisideeën. Allereerst: een persoon verandert en niet de organisatie. Ten tweede is een succesvolle verandering van toepassing als de som van de verschillende individuen in je organisatie veranderen.

En met deze twee ideeën is meteen ook gezegd dat het ADKAR model erg nuttig zal blijken wanneer je medewerkers wil begeleiden tijdens de transitiefase naar een succesvolle verandering. Het model vormt de basis bij het opstellen van een sterk actieplan voor persoonlijke en professionele vooruitgang tijdens een verandering. De rode draad dus voor je hele change management.

ADKAR: 5 letters en tegelijk doelen voor je adoptie en change

ADKAR is een acronym dat staat voor de 5 fases die een individu moet behalen om van een succesvolle verandering te kunnen spreken.

De doelen of resultaten die door het ADKAR-model worden gedefinieerd, zijn sequentieel en cumulatief. Ze moeten in deze specifieke volgorde verlopen. Om een verandering met succes te volbrengen, moet een individu zich door elk van deze mijlpalen heen helpen, te beginnen met ‘Awareness’.

A voor Awareness: Antwoorden op de vraag ‘waarom’ is het startpunt om een verandering te bereiken. 'Awareness', bewustwording, is daarbij cruciaal! Dit doel moet eerst behaald worden, voordat de organisatie andere zinvolle stappen kan nemen omtrent de geplande verandering.

D voor Desire: Weten dat een verandering een must is, is niet voldoende! Ook het individuele verlangen ernaar moet aanwezig zijn. In deze fase kan er zich namelijk weerstand opwerpen en dien je bijgevolg goed te kaderen wat precies de meerwaarde is voor je medewerkers zodat het antwoord op de "What's in it for me?" vraag van in het begin duidelijk kan beantwoord worden.

K: Knowledge of kennis, gekaderd binnen ADKAR, verwijst naar het hebben van de relevante vaardigheden en het gedrag om een zekere verandering teweeg te brengen. Het ‘kennen’ dus van de verandering die op til is.

A voor Ability: In deze fase breng je de vergaarde kennis tot actie. Je verschuift namelijk van het ‘kennen’ naar het ‘kunnen’. Wanneer het vermogen (the ability) is bereikt, kan de verandering eindelijk worden geactualiseerd.

R voor Reinforcement: Tot slot zal je ook de verandering meten en evalueren om na te gaan of de change onder je medewerkers aanslaat en je bijgevolg over een succes kan spreken. Het reinforcen van je werknemers voorkomt dat individuen onbewust terugkeren naar hun gewoontes, naar hun oude manier van werken.

Adoptie en change management, ondersteund door ADKAR, in de praktijk

Hou onze website in de gaten want we houden elke week een bouwsteen van ADKAR onder de loep. We delen graag hoe je dit effectief in de praktijk kan omzetten tijdens de uitrol van jouw (IT)-project.

In de volgende blogs bundelen we onze ervaringen in het begeleiden van de uitrol van Microsoft 365 in organisatie en geven we aantal tips en tricks mee.  Je ontdekt dat Change Management meer is dan louter communiceren en trainen. We nemen je mee in een journey die verduidelijkt hoe we sponsors en coaches inzetten om de adoptie te verhogen. Waarom je beter kiest voor een gebruikerscentrale aanpak, wat de rol van een ambassadeur is, op welke manier feedback een belangrijk rol speelt en zoveel meer.

Ohja en wist je al dat we de eerste Belux partner met een erkende  Advanced Specialization in Adoptie & Changemanagement zijn? Deze erkenning houdt in dat we een diepgaande kennis, uitgebreide ervaring en bewezen successen hebben vergaard waarmee we dagelijks klanten helpen bij hun Microsoft 365 adoptie.