Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Case | Kortere ontwikkeltijd dankzij Private Cloud | Wortell

Kennis
4-12-2020

Attentia is een Belgische HR-dienstengroep die bedrijven, zelfstandigen en starters professioneel ondersteunt in hun ontwikkeling met een brede waaier aan van HR-producten en diensten. Attentia wil meer zijn dan een leverancier van wettelijk verplichte diensten en bieden daarom ook flexibele oplossingen aan. Attentia telt verspreid over heel het land veertig kantoren met ruim 750 medewerkers, goed voor een omzet van tachtig miljoen euro.

De uitdaging voor Wortell

Om het hoofd te bieden aan hun concurrenten zetten ze bij Attentia sterk in op het aanbieden van op maat gemaakte diensten. Dat zijn vooral HR-tools waarmee de klanten hun personeelsadministratie efficiënter en gerichter kunnen aanpakken. Belangrijk daarbij is dat de klant zo snel mogelijk het gevraagde hulpmiddel kan inzetten, wat niet zo evident is aangezien er heel veel maatwerk bij komt kijken.

De oplossing

Wortell bouwde voor Attentia een private cloud op basis van Windows Azure Pack van Microsoft. In die private cloud draaien de tools die Attentia aan zijn interne en externe klanten aanbiedt. Om de doorlooptijd en kosten van de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te beperken, verloopt de ontwikkeling en het testen van die oplossingen voortaan via Windows Azure in de public cloud. Dat levert een kortere time-to-market op, wat Attentia een concurrentieel voordeel bezorgt.

Attentia maakt het verschil met zijn concurrenten door het ontwikkelen van handige, op maat van de klant gemaakte toepassingen. De time-to-market is daarin heel belangrijk. Wanneer de klanten aangeven dat ze een bepaald type ondersteuning of een specifieke functionaliteit verwachten, dan moet Attentia daar heel snel op kunnen inspelen. Op uitnodiging van Wortell, de vaste leverancier van IT-diensten aan Attentia, werd er beslist om het testen van nieuwe applicaties voortaan in Azure te laten verlopen. Die keuze voor de public cloud is heel uitzonderlijk in de sector, maar heeft de HR-specialist geen windeieren gelegd.

Tussen leveranciers van HR-diensten heerst meer concurrentie dan je zou denken. Het klassieke sociaal secretariaat is intussen algemeen goed geworden – daar kunnen de bedrijven het verschil niet mee maken. Dat doen ze wel met de diensten die ze aanleveren – daarin is namelijk nog innovatie mogelijk. Bij Attentia zetten ze vooral in op handige, op maat gemaakte toepassingen, die het vooral van hun gebruiksvriendelijkheid en nieuwe mogelijkheden moeten hebben. “Vandaag zien we een sterke stijging in de vraag naar mobiele toepassingen”, zegt Roel Vermeersch, het hoofd van het PPQ-team (Product, Process & Quality) bij Attentia. “Managers willen met hun smartphone onder meer vakantie-aanvragen kunnen goedkeuren. Dat soort toepassingen heeft een enorm impact op de benodigde infrastructuur, want het zijn niet langer alleen de HR-medewerkers die de software gebruiken.”

Onze ontwikkelaars kunnen autonoom en snel de gewenste testomgeving opzetten, onze accountmanagers staan sterker omdat ze hun klanten snel en op maat kunnen bedienen, en de klanten krijgen veel sneller waar ze om vragen.
– Roel Vermeersch, hoofd van het PPQ-team bij Attentia

Diensten en software

Attentia ondersteunt bedrijven en zelfstandigen bij hun personeels- en organisatiebeleid. Het gaat onder meer om projecten rond de aanwerving, ontwikkeling, beloning en vitaliteit van medewerkers. Attentia verleent ook diensten op het vlak van loonberekening, veiligheid en welzijn, kinderbijslag en sociaal statuut, en verleent sociaal en fiscaal-juridisch advies aan bedrijven en startende ondernemers. Die diensten en de bijbehorende softwarematige ondersteuning vormen de twee pijlers waar Attentia op steunt. Attentia biedt dat geheel aan doorheen de complete levenscyclus van de medewerker van een klant: van rekrutering, over verloning en ontwikkeling, tot de verdere doorstroming. Meer dan 17.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen en 14.000 zelfstandigen kiezen voor Attentia. Het PPQ-team (Product, Process & Quality) van Roel Vermeersch telt negentien medewerkers en staat in voor de ontwikkeling van efficiënte processen en kwalitatief hoogstaande, innovatieve HR-producten. “Dat vraagt inzicht in de markt”, zegt Vermeersch. Attentia volgt de ontwikkelingen in de markt dan ook op de voet. Het bedrijf begrijpt de behoeften van zijn klanten – én hoe die behoeften evolueren. Het spreekt voor zich dat Attentia hiervoor mikt op een langetermijnrelatie met zijn klanten richt.

Time-to-market is belangrijk

In de praktijk worden alle ICT activiteiten van Attentia uitbesteed aan dienstverlener Wortell, dat als de externe ICT-afdeling van Attentia optreedt. Het was trouwens Wortell dat voorstelde om gebruik te maken van de cloud om het ontwikkelen van die eigen applicaties te versnellen. Bij Attentia was men daar snel voor te vinden. “We bieden onze softwareoplossingen – zowel voor interne als externe gebruikers – al een hele tijd via het SaaS-model aan”, zegt Vermeersch. Dat biedt de klanten verschillende voordelen. Zo hoeven ze zich geen zorgen te maken over de implementatie en het onderhoud van de software. Er komen geen grote voorafgaandelijke investeringen bij kijken en ze betalen in functie van hun gebruik. “En omdat we de toepassingen centraal beheren en onderhouden, werken alle klanten op dezelfde versie van de software”, besluit Vermeersch. Het SaaS-model biedt bovendien de mogelijkheid om nieuwe oplossingen snel naar de klanten uit te rollen, en ook voor de ontwikkeling ervan maakt Attentia optimaal gebruik van de cloud. “De time-to-market is heel belangrijk tegenwoordig”, legt Vermeersch uit. “Wanneer de klanten van ons een bepaald type ondersteuning of een specifieke functionaliteit verwachten, dan moeten we daar heel snel op kunnen inspelen.”

Testen in de public cloud

“De grootste tijdwinst die je kunt boeken door gebruik te maken van een cloudomgeving zit in de testfase”, zegt Tom Messelis van Wortell, die het project begeleidde. “Je hebt namelijk veel minder tijd nodig om de nodige systeemresources op te bouwen voor je tests. Als Attentia vroeger een applicatie wilde testen, moesten ze doorgeven hoeveel servers ze daarvoor nodig hadden, welke database erop moest draaien, enzovoort. Dat proces moest telkens worden aangevraagd en goedgekeurd, wat veel doorlooptijd kostte – zelfs in het beste geval was dat al snel enkele dagen. Je zou kunnen denken dat je tijd kunt besparen door al aan die opstelling te beginnen in de loop van de ontwikkelingsfase of door een bestaande opstelling te hergebruiken, maar dat is helaas niet zo eenvoudig. De ontwikkeling van een applicatie is vaak een grillig proces, waarbij niet altijd te voorspellen valt wat je uiteindelijk nodig gaat hebben om te testen. Soms heb je meer rekenkracht nodig, soms meer opslag, enzovoort.” Die problemen zijn niet langer aan de orde. De developers van Attentia kunnen nu namelijk zelf een virtuele server opzetten in een portal, een klus die in een paar minuten geklaard 4 www.attentia.be is. Daarbij kunnen ze alle parameters zelf instellen volgens de behoeften van het project waaraan ze op dat moment aan het werken zijn.

Veiliger in de private cloud

Het testen van applicaties gebeurt gewoon op Azure – in de public cloud, dus. Maar zodra alles klaar is, kan Wortell dat snel en foutloos overzetten naar hun eigen private cloud. “De klanten van Attentia gebruiken uiteraard vaak gevoelige gegevens in de applicaties die op die manier worden ontwikkeld, en bij velen heerst toch nog enig wantrouwen inzake de veiligheid van die gegevens in de public cloud. Wortell gebruikte de tools van Windows Azure Pack om op een eenvoudige manier de publieke en de private cloud, die op het Wortell-datacenter draait, met elkaar te verbinden. In die veilige omgeving bevinden zich de toepassingen die de interne en externe klanten van Attentia gebruiken. “De voordelen van deze werkwijze zijn overduidelijk”, stelt Vermeersch. “Onze ontwikkelaars kunnen autonoom en snel de gewenste testomgeving opzetten, onze accountmanagers staan sterker omdat ze hun klanten snel en op maat kunnen bedienen, en de klanten krijgen veel sneller waar ze om vragen.”

Benieuwd naar tips en tricks die je werk gemakkelijker zullen maken? Bekijk ons blogoverzicht.
Nood aan advies op maat? Schrijf je in voor één van onze workshops.