Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Het belang van Cloud security

Kennis
4-12-2020

Steeds meer organisaties opteren voor werken in de Cloud in plaats van hun traditionele, lokale IT-infrastructuur. Logisch, want de Cloud biedt heel wat voordelen. Zo kan je efficiënter samenwerken met andere medewerkers en dat vanop om het even welke locatie of toestel. Je kan beter gebruik maken van de verzamelde data om heldere inzichten te krijgen in de werking van je organisatie en zo betere beslissingen te maken voor de toekomst. En tot slot kan je ook je IT-infrastructuur op een eenvoudige manier aanpassen aan de noden van je organisatie en dat steeds op een veilige manier.

Nu, die veiligheid die de Cloud biedt, wordt vaak in vraag gesteld. Want hoe veilig kan je bedrijfsdata zijn in handen van een externe Cloud provider? Om dit gevoelig onderwerp verder uit te spitten, leggen we je in deze blog uit wat Cloud security of Cloud beveiliging juist omvat en waarom het zo belangrijk is voor je cloudomgeving.

Wat verstaan we onder Cloud security?

Je kan Cloud security definiëren als een reeks technologieën, beleidsregels en controllers om applicaties, data en infrastructuur binnen de Cloud te beschermen tegen verschillende bedreigingen zoals cybercriminaliteit, datalekkenen disaster recovery, etc. Deze veiligheidsmaatregelen zijn zo geconfigureerd dat ze je bedrijfsdata beschermen, de naleving van de regels ondersteunen en de privacy van zowel klanten als gebruikers beschermen.

Cloud security kan op verschillende manieren uitgevoerd worden afhankelijk van de Cloud provider en de gekozen Cloud security-oplossingen.

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat Cloud security steeds een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de Cloud provider enerzijds en jouw organisatie. Hiermee bedoelen we dat de Cloud provider steeds zal instaan voor de fysieke beveiliging, maar ook voor de beveiliging tegen cyberaanvallen van buitenaf en disaster recovery. Anderzijds is het echter ook aan jouw organisatie om de veiligheid van je data te verzekeren. Werken in de Cloud is tenslotte een constante flow van het up-en downloaden van lokale bestanden naar de Cloud. Het is dus cruciaal dat je het netwerk en alle toestellen binnen je organisatie ook meer dan voldoende beveiligt. Dit omvat ook security awareness, het onderwijzen van je medewerkers over de gevaren van cybercriminaliteit en datalekken.

Waarom is Cloud security belangrijk?

Cybercriminaliteit en hacking is zeker geen nieuw fenomeen, maar de dreigingen op vlak van veiligheid evolueren voortdurend en worden steeds geavanceerder. Het is dus niet vreemd dat de pijlen dan ook steeds vaker gericht worden op Cloud computing. Om ervoor te zorgen dat je organisatie zo weinig mogelijk risico loopt op dergelijke dreigingen, kies je best een Cloud provider die een uitgebreid pakket aan Cloud security aanbiedt, aangepast aan de IT-infrastructuur van je organisatie.

Cloud security biedt heel wat voordelen voor je organisatie, namelijk een gecentraliseerde beveiliging, lagere kosten, een vermindering van manuele updates en administratieve taken en tot slot, betrouwbaarheid.

Gecentraliseerde security

Cloud security centraliseert beveiliging op één plek wat handig is aangezien Cloud-based netwerken uit verschillende eindpunten en toestellen bestaan. Het beheren van deze netwerken op één plek stroomlijnt de monitoring van netwerk events en resulteert in minder beleids- en software updates. Bovendien kan disaster recovery op een eenvoudige manier geïmplementeerd en uitgevoerd worden.

Verminderde manuele en administratieve taken

Wanneer je een goede Cloud provider onder de arm neemt of opteert voor een kwalitatief beveiligingsplatform, zijn er geen manuele beveiligingsconfiguraties en constante security updates meer nodig. De Cloud security wordt in jouw plaats beheerd en gebeurt, zoals in het vorig puntje aangehaald, steeds op één plek.

Betrouwbaarheid

Met de juiste Cloud security maatregelen hebben je medewerkers binnen de Cloud steeds op een veilige manier toegang tot applicaties en data en dat vanop om het even welk toestel of locatie.

Interessanter kostenplaatje

Met Cloud opslag en Cloud security hoeft je organisatie niet meer te investeren in dedicated hardware wat natuurlijk een stevige besparing oplevert. Deze kostenbesparing merk je overigens niet alleen in verminderde uitgaven aan hardware, maar ook onrechtstreeks. Vroeger pakte de IT-afdeling veiligheidsproblemen op een reactieve manier aan. Met Cloud security gebeurt dat op een proactieve manier met weinig tot geen hulp van menselijke werkkrachten. Het bespaart je organisatie dus ook heel wat tijd en zorgt ervoor dat je IT-afdeling zich kan concentreren op de kernzaken van je organisatie.

Cloud security biedt met andere woorden alle functionaliteit van de traditionele IT-beveiliging, maar geeft organisaties de kans om de voordelen van de Cloud beter en veiliger te gebruiken. Zonder afbreuk te doen aan data privacy en het nakomen van de vereiste regelgeving weliswaar.

Wens je meer te weten over hoe Cloud security jouw Cloud optimaal kan beveiligen?

Neem dan snel contact op met ons.

Onze consultants geven je graag meer uitleg en adviseren je waar nodig.