Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Change management: van proces naar praktijk

Kennis
Adoptie
4-7-2023
Organisaties kampen met heel wat onzekerheden, maar één ding zal altijd blijven: verandering. In een tijdperk waar nieuwe werkwijzen en technologieën snel opkomen, is change management van wezenlijk belang geworden. Wat is change management en waarom zou je het doen? Ondek het in deze blog.

Change management in vogelvlucht: people, process & technology 

Verandering of ‘change’ kent verschillende gedaanten. Een ander organisatiemodel, een herziening van de strategie of de implementatie van nieuwe technologie: in elk van deze gevallen is change management onmisbaar.  

Samengevat is change management een gestructureerde en methodische aanpak voor een vlotte overgang van de huidige naar de gewenste staat. Hier is meer van tel dan gewoon het aanpassen van een proces of het implementeren van nieuwe technologie. In elke verandering zijn mensen de kern. Zij zijn degenen die moeten leren werken met bepaalde tools of vernieuwde processen. Dit is waar de pijlers van change management samenkomen: “people, process & technology”. En om die reden pak je change management best gefaseerd aan met een plan, en onder begeleiding van een ervaren change management coach.  

Download

Change Management brochure

Change Management: een heldere visie en een gestructureerde aanpak vóórdat de daadwerkelijke transformatie begint. Download de brochure.

Waarom zou je aan change management doen?  

Allemaal goed en wel, maar je stelt jezelf misschien de vraag in welke mate change management echt waarde toevoegt aan je organisatie. Maar de voordelen zijn talrijk:  

  • Realisatie van strategische bedrijfsdoelen  
  • Kortere doorlooptijd van de verandering  
  • Ondersteuning en betrokkenheid van medewerkers doorheen het proces 
  • Sneller en gerichter reageren op toekomstige uitdagingen   
  • Gealigneerde communicatie  
  • Tastbare en meetbare resultaten  
  • Verhoogde productiviteit en efficiëntie  
  • Consistentere bedrijfswerking  
  • Vlottere samenwerking  

Geslaagde praktijkvoorbeelden van change management  

Er zijn heel wat praktijkvoorbeelden die getuigen van geslaagde change management. Neem nu Microsoft: toen Satya Nadella aantrad als nieuwe CEO, heeft hij actief gewerkt aan het transformeren van de organisatiecultuur. Zo richtte Microsoft zich op het bevorderen van een open, inclusieve en samenwerkingsgerichte werkomgeving waarin innovatie en creativiteit nog sterker werden gestimuleerd. Dat deed Nadella onder meer door een nieuwe visie en doelstellingen naar voren te brengen. Zo creëerde hij een gemeenschappelijk gevoel van zingeving en doelgerichtheid bij alle medewerkers.  

Maar ook hier in de lage landen zijn er toonaangevende voorbeelden. Zorgorganisatie Savant Zorg wilde het gebruik van Microsoft 365 binnen het bedrijf verbeteren. Het concrete doel: medewerkers aanmoedigen om het potentieel van Microsoft 365 volledig te benutten, voor een vlottere samenwerking. En toevallig was Wortell de partner die Savant Zorg mocht bijstaan! Met het programma ‘digitaal Vitaal’ pakten we alle aspecten van change management aan: communicatie, training, betrokkenheid van medewerkers en het creëren van een ondersteunende werkomgeving. Hiervoor werden er intern ambassadeurs aangesteld.

Change Management verhaal

"Er wordt niet geleerd hoe je met applicaties omgaat, maar juist uitgegaan van de mensen die ermee moeten werken.”  -Savant Zorg 

Zij fungeerden als interne coaches en aanspreekpunt, wat resulteerde in een persoonlijke en laagdrempelige aanpak. Missie geslaagd: vandaag maken medewerkers van Savant Zorg actief gebruik van de Microsoft 365-tools!  

Klaar voor jouw change management traject?

Ook benieuwd hoe Digitaal Vitaal jouw organisatie kan ondersteunen in succesvol change management? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek!