Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Hoe je organisatie dankzij IT blijvend kan transformeren

Kennis
11-3-2021

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie van verplicht thuiswerk. Heel wat organisaties zijn van het ene uiterste - een cultuur zonder thuiswerk - naar het andere – een werkweek boordevol virtuele vergaderingen – gegaan. Maar hoe ziet de toestand er na corona uit? Veel organisaties bereiden zich langzamerhand voor op het post coronatijdperk. Dat staat integraal in het teken van de hybride werkomgeving.

Waarom digitale transformatie?

Digitale transformatie is nooit een doel, wel een middel. Een middel om bijvoorbeeld alle medewerkers te laten samenwerken vanop verschillende locaties. Zoals je in dit artikel kunt lezen, is het belangrijk dat thuiswerkers nog steeds deel kunnen uitmaken van het groter geheel.

Kijk naar de technologie

Technologie is in elk geval een bepalende factor voor élke succesvolle transformatie. Volgens ons marktonderzoek vindt 92% van de leidinggevenden het gebruik van cloudtechnologie onmisbaar is. Zo creëert ze mee een productieve digitale werkplek, zorgt ze voor meer wendbaarheid én snellere innovaties. En dat in alle veiligheid!

De digitale omwenteling naar de hybride manier van werken heeft dus een duidelijke impact op je IT strategie. Toch bekijken we dit graag vanuit een business kant. Want het is belangrijk dat je business bepaalt wat je uit de transformatie wil halen.

Maar start met het menselijke

Anders gezegd: de mensen in de organisatie staan écht centraal van elke transformatie. Zij zorgen mee voor de adoptie en het succes van de verandering. Elke verandering begint met betrokkenheid, dé absolute sleutel tot succes.

De menselijke as verdient dus even veel aandacht als de technologische. Dat is meteen ook onze missie: we willen organisaties zoals de jouwe helpen om de synergie tussen mens en technologie te omarmen. Resultaat? Blijvende transformatie en blijvende groei.

Succesvol transformeren vanuit 4 digital outcomes

Om je hierbij te helpen, brachten we onze kijk op digitale transformatie samen in 4 digital outcomes. In een Microsoft first strategie kan technologie je helpen transformeren vanuit 4 uitkomsten.

Vooraleer we daar hieronder dieper op ingaan, geven we je nog de basis van elke transformatie mee: een duidelijke visie en missie. Waarvoor staat je organisatie? Welke impact wil je uitoefenen op wie? Pas eens jij en je medewerkers daar een helder zicht op hebben, kan je succesvol transformeren.

1. Empower

Hoe ga jij jouw medewerkers empoweren in deze hybride context? Voor ons is een empowered medewerker iemand die productief is in zijn hybride werkplek maar betrokken blijft. Daarvoor is de cloudtechnologie van Microsoft365 een uitstekend middel.

Deze quote maakt het duidelijk: “Ondanks de bereidwilligheid om te investeren in tools en materiaal om hybride samenwerken (combinatie van thuis en op kantoor werken) mogelijk te maken, wordt het volledige potentieel nog niet bereikt. Het installeren van een duurzame digitale werkplek reikt verder dan louter chatten en videobellen.”

2. Optimaliseer

Processen digitaliseren wordt in alle sectoren zeer hoog ingeschat. In de overheid en het onderwijs is het Cloud concept met de bijbehorende voordelen minder goed gekend. De overheid en het onderwijs (73%) en de non-profit en de zorg (74%) scoren ook lager op het koploperschap van de digitalisering. Dat is te verklaren door een lagere prioriteit om concurrentieel of zichtbaar te zijn. Maar dat neemt niet weg dat je intern niet kunt evalueren welke zaken je best optimaliseert.

Microsoft365 geeft tal van mogelijkheden om bepaalde handelingen te verkorten van pakweg 10 naar 3 stappen. En zo kan je je als organisatie focussen op de kerntaken die aansluiten bij jouw visie en missie.

Belangrijk hierbij is om van de businesskant te prioriteren welke processen je eerst wil aanpakken. Zo weet IT ook waar ze zich concreet op moeten focussen.

3. Transformeer

De digitale transformatie heeft ook een impact op de manier waarop je innoveren in je product- of dienstenaanbod. Denk maar aan hoe je door het hybride werken als organisatie hoogstwaarschijnlijk zal evalueren naar een cultuur van flexplekken en zelfsturende teams.

Een ander concreet voorbeeld hiervan: door het huidige verplichte thuiswerk hebben veel organisaties hun diensten getransformeerd naar ‘alles op afspraak’. Ook dat kan concreet met een tool zoals Microsoft Bookings. Waarbij IT opnieuw een middel is om jouw organisatie te laten transformeren. Op een duurzame manier.

4. Kom dichterbij

Tot slot ervaren we ook in ons privé omgeving een digitale transformatie. Kijk maar naar de stijging van alle online verkopen! Ook daarvan ligt hybride werken aan de basis. Zo kan technologie ook een middel zijn om, ondanks de afstand, meer te connecteren met jouw klanten.

 

Conclusie? Je kan dus vanuit verschillende invalshoeken IT inzetten om blijvend te transformeren. Ontdek hier hoe Wortell jouw organisatie kan klaarstomen voor de digitale transformatie of herbekijk via onderstaande button ons webinar, opgedeeld in drie sessies!