Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Productievere medewerkers dankzij digitale werkplek

Kennis
4-12-2020

Onderzoek van VKW, het Vlaams ondernemingsplatform, toont aan dat Europa sinds de jaren ’70 een structurele productiviteitsdaling kent. Niet verrassend kende deze daling een zware dip bij het uitbreken van de economische crisis. Vandaag groeien veel organisaties nog steeds niet op het tempo dat hun competitiviteit waarborgt.

Elke organisatie staat voor de uitdaging om zich digitaal te hervormen. Of je nu een commercieel bedrijf runt of actief bent binnen een overheidsbestuur of vereniging, dat digitaal transformeren een must is om competitief te blijven en je kennispositie te claimen, staat vast. Om hierin te kunnen blijven groeien moet je in kaart brengen hoe je mensen, gegevens en processen opnieuw bij elkaar brengt. Op die manier denken en handelen, daar start je beter vandaag al mee.
 

Productief en veilig werken van overal is key

Maar hoe geef je nu precies vorm aan zo’n transformatie? Kies alvast voor een aanpak gericht op business scenario’s. Enkel met samen vooropgestelde doelen en prioriteiten kan je van start gaan om de juiste digitale middelen hiertegenover te zetten. Toets de uitdagingen van jouw organisatie af op de gewenste uitkomst en geef de nodige aandacht aan het verhogen van je productiviteit en veiligheid. Jouw medewerkers krijgen zo hun focus terug en je kan op een veilige manier met data omgaan. Je kan vlotter samenwerken in teams en efficiënter communiceren. Dat doe je vervolgens waar en wanneer je wil en vanop eender welk toestel, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over je online security. Anno 2019 zijn werkomgevingen immers gericht op samenwerking waardoor een traditionele setting steeds minder functioneel is. Samenwerken is cruciaal geworden voor de manier waarop werk wordt verricht en hoe je netwerken uitbouwt. Hoe langer hoe meer, zullen de verwachtingen van je medewerkers en je doelgroep in deze lijn liggen. Stem je organisatiecultuur er dan ook op af.

Succes boek je met je mensen

Dat lees je goed. Je medewerkers staan centraal binnen het reilen en zeilen van je organisatie. Om een voorsprong te nemen in de digitale transformatie, moeten ze hun eigen kennis blijven updaten. Om te kunnen innoveren is het van prioritair belang dat ze jouw aangereikte middelen en tools ook efficiënt inzetten. De implementatie van een moderne werkplek, laat je toe om zowel het technologische als het humane aspect vorm te geven en op mekaar af te stemmen. Het stimuleert je medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Maar vergeet daarbij zeker niet het belang van een goede adoptie van deze tools en laat hen ‘part of the change’ zijn.

Jouw veilige digitale werkplek

Werken van overal op eender welk apparaat in de Cloud heeft duidelijk een grote flexibiliteit als troef én laat je slimmer samenwerken. Op een veilige manier. Hou wel in het achterhoofd dat veiligheid en compliancy enkele uitdagingen met zich meebrengt. Zo moet alle informatie van jouw organisatie gecontroleerd en beveiligd worden. Jouw medewerkers zullen immers mobiele apparaten gebruiken waarvoor toegang tot jouw netwerk en eventuele gevoelige data moet worden voorzien.