Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit bij Wortell

Kennis
28-7-2022

Het is Pride Week in Amsterdam! En dat vieren we enthousiast mee met onze Nederlandse collega's. Want kunnen zijn wie je bent en houden van wie je wilt, dat vinden we bij Wortell uitermate belangrijk. Welke plek krijgt diversiteit op de werkvloer, en hoe inclusief zijn we binnen Wortell? Eind vorig jaar startten we een projectgroep op om diversiteit en inclusie een vast werkpunt te maken binnen de organisatie. We spraken erover met Hanne Van de Broek, die de projectgroep begeleidt.

Hi Hanne – wat is jouw rol binnen Wortell?

Officieel luidt mijn functietitel “HR Recruitment & Talent Officer”, een hele mond vol. Eigenlijk betekent het dat mijn kerntaken zich zowel op vlak van HR, Recruitment, als op vlak van Learning & Development situeren. Talent vind ik daarbij een krachtig kernwoord. Ik ga niet alleen op zoek naar het beste talent buiten onze organisatie, ik stimuleer ook zoveel mogelijk de groei van het aanwezige talent binnen Wortell.

Waarom is de projectgroep rond het thema diversiteit en inclusie ontstaan?

Eind vorig jaar dachten we met een aantal collega’s na over welke thema’s we op de kalender van 2022 wilden prikken. Een mooi moment om even stil te staan bij het bredere kader en de visie die we willen hanteren, ook naar de toekomst toe. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie was daarbij een groot thema waar we nu ook gericht en structureel mee aan de slag wilden. En zo gezegd, zo gedaan! Vanuit mijn rol en persoonlijke interesse stelde ik voor om dit project te trekken, en stelden we een werkgroep samen. Intussen zijn we met 7 kernleden en worden we bijgestaan en geadviseerd door dr. Cara Antoine en andere ambassadeurs binnen de organisatie.

Wat is het doel van de werkgroep Diversity, Equity & Inclusion?

Diversity, Equity en Inclusion (DEI) op de kaart zetten binnen Wortell, natuurlijk! Wat we beogen is het zijn van een werkomgeving die een plek biedt voor iederéén. Dat we ons als organisatie bewust zijn van de vele verschillen die er binnen én buiten Wortell bestaan, en de vooroordelen die dat onvermijdelijk met zich meebrengt. Wij willen Wortellers empoweren in wat hen uniek maakt, en daar ook acties aan koppelen om concrete stappen vooruit te kunnen zetten.

Hanne Van de Broek
Wat we beogen is het zijn van een werkomgeving die een plek biedt voor iederéén. Dat we ons als organisatie bewust zijn van de vele verschillen die er binnen én buiten Wortell bestaan, en de vooroordelen die dat onvermijdelijk met zich meebrengt. Wij willen Wortellers empoweren in wat hen uniek maakt, en daar ook acties aan koppelen om concrete stappen vooruit te kunnen zetten.

Wat mogen we ons voorstellen bij de acties waar jullie op werken?

Eerst willen we inzetten op de visibiliteit en gewaarwording rond DEI binnen onze organisatie. We komen als projectgroep nog maar pas piepen, maar we bruisen van de ideeën en de eerste krijtlijnen worden al stilaan getrokken. Zo presenteerden we onlangs voor het eerst onze initiële bevindingen over DEI binnen Wortell aan de Board of Directors en Supervisory Board van de Wortell Group, om ook ons aanhaakpunt bij het leadership te verzilveren. Daaruit trokken we dan weer waardevolle lessen en actiepunten uit voort om mee aan de slag te gaan. Zo willen we bijvoorbeeld ons wervingsbeleid eens goed onder de loep nemen om te zien waar hierbij onze groeipunten liggen, en willen we ook kritisch kijken naar het taalgebruik dat we hanteren in onze communicaties om zeker te zijn dat we er iederéén mee aanspreken. Echt ontzettend interessant en leuk om hierin een verschil te kunnen betekenen.

Hoe vieren jullie Pride Week bij Wortell?

De Pride is een prachtige gelegenheid om diversiteit extra in de kijker te zetten. We grijpen ze dan ook met beide handen aan om even stil te staan bij de diversiteit die vandaag aanwezig is binnen Wortell, en hoe we die in de toekomst nog meer kunnen uitbreiden en kracht bijzetten. Houd zeker onze website en sociale media kanalen (LinkedIn en Facebook) in de gaten voor een leuke winactie, zodat we er voor iedereen een feest van kunnen maken!

Werken bij Wortell, hoe ziet dat eruit?