Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

(Virtueel) leren in tijden van Corona | Blog | Wortell

Kennis
4-12-2020

We kunnen er niet meer omheen, de omstandigheden zoals ze nu zijn, dwingen ons om dagdagelijkse aspecten van onze job anders aan te pakken. Veel artikels en blogs focussen zich op de moeilijkheden die deze verandering met zich meebrengt, maar het is zeker even belangrijk te kijken naar de opportuniteiten voor persoonlijke en organisatie ontwikkeling die de aangepaste situatie creëert. Het COVID-19 virus heeft niet enkel gezorgd voor een toename van telewerk, maar heeft een soortgelijk effect op leren.  

Telewerken onder COVID-19 versterkt onze nood aan opleiding 

Virtueel leren is in een paar weken tijd gegroeid van een keuze tot een noodzaak. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook e-learning voor volwassenen kent een opmars sinds de aanvang van de coronacrisis. Als organisatie moeten we ons kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving rondom ons, zeker als het technologie betreft. Om hierin te slagen, is een organisatie afhankelijk van de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Leren op een flexibele, on-demand en continue basis is nodig om aan deze organisatievereiste te voldoen. Deze behoefte is niet veranderd door COVID-19, sterker nog, ze is zelfs urgenter geworden. Er zijn talloze resources online beschikbaar om tegemoet te komen aan de opleidingsnoden voor zowel beginners als experts met een brede waaier aan topics. De huidige tijdswinst door het wegvallen van de pendeltijd, wijziging in takenpakket of werkdruk kan plaats maken voor een verhoogde focus op leren door bijvoorbeeld virtuele training, webinars, ebooks en audiobooks. Bepaalde vormen van e-learning vragen zelfs een kleinere tijdsinvestering dan in een traditionele klasomgeving. Medewerkers kunnen namelijk leren op hun eigen tempo, ze kunnen het boek of de online training een stuk hernemen, opnieuw bekijken, overslaan of versnellen. Gezien de grote hoeveelheid aan middelen ter onze beschikking zouden we wel gek zijn om hier niet optimaal gebruik van te maken. 

Een innovatief opleidingsbeleid waar continu leren centraal staat 

Wanneer organisaties een continu leerproces niet ondersteunen, vindt er geen innovatie plaats, blijven processen ongewijzigd en wordt er nooit iets nieuws bereikt. Het creëren van een leerbeleid en de daarmee gepaard gaande leercultuur is daarom cruciaal. Indien een bedrijf 'leren' wil inzetten als competitief voordeel op lange termijn dan is het, zeker gedurende deze corona periode, belangrijk dit concreet te communiceren en aan te moedigen. Regelmatige momenten om het ontwikkelen van competenties en vaardigheden te bespreken, zijn een must in dit verhaal. De ondersteuning van continu leren geeft aan dat werknemers de investering waard zijn en dat de organisatie oprecht is over de loopbaanontwikkeling van haar werknemers. En dat is een signaal met een grote toegevoegde waarde in deze onzekere tijden. Met de huidige telewerksituatie als norm kunnen en worden de grote bedrijfsbudgetten die men investeerde in fysieke workshops, events, bedrijfsuitjes en conferenties verschoven worden naar investeringen in digitale vorm. COVID-19 heeft ons getriggerd om op relatief korte tijd naar innovatieve oplossingen te doen zoeken om continu leren mogelijk te blijven maken en oude structuren achterwege te laten.  

Blijft virtueel leren de norm, ook na de coronacrisis?  

Als er één ding is wat COVID-19 ons geleerd heeft, is het dat het gezegde "als het moet, dan kan het" zeker van toepassing is op virtueel leren. Zal virtueel leren dan de wereld overnemen? Momenteel ervaren we allemaal de voor- en nadelen van virtueel leren en ontwikkelen we onze "virtuele leervaardigheden". Als we in de toekomst nogmaals in zo'n crisis belanden, zullen we ons veel sneller kunnen aanpassen gezien we deze leerervaring al hebben opgebouwd. Er groeit ook een besef dat online leren leuk, handig en boeiend kan zijn. Dat verandert niet wanneer de coronacrisis voorbij is. Je hebt creatieve en betrokken lesgevers nodig om een hoge kwaliteit van virtueel leren te garanderen. Wellicht zullen we evolueren naar een hybride systeem waar traditioneel offline leren en e-learning hand in hand gaan. Niet alleen binnen organisaties, maar ook in andere leeromgevingen.  

 

Heb jij vragen over hoe jij je werknemers kan opleiden omtrent heel wat digitale werkplek technologieën? Neem dan contact met ons op.

 

Klik hier