Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Sponsors in een verandering

Stad Geel wil de interne en externe samenwerking efficiënter en toegankelijker maken voor de medewerkers! Om dit te realiseren gebruiken onze change management experts een beproefde methode: het gebruik van een Sponsorship die doorheen het hele veranderingsproject wordt doorgetrokken. Leer alles over de ins en outs van deze aanpak en ontdek hoe jouw organisatie kan profiteren van deze succesvolle benadering!

Sponsorship

Het opstellen van een sponsorshipplan is een niet te onderschatten stap in het implementeren van een succesvolle verandering. Hieronder vind je een aantal stappen die je neemt bij het opstellen van dit plan:

  • Identificeer de belangrijkste sponsors: Deze mensen zijn de personen of groepen die de verandering ondersteunen én positief kunnen beïnvloeden. Het kan hier gaan om senior managers, teamleiders, afdelingshoofden, etc.
  • Bepaal de rol van elke sponsor: Het is nodig dat elke sponsor zijn taak én mandaat kent in het ondersteunen van de verandering. Ik heb het dan over middelen, communicatie, training, coaching en nog zoveel meer. Niet elke sponsor moet al deze taken opnemen, leg dit dus vast!
  • Stel doelen en verwachtingen: Elke sponsor heeft nood aan duidelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe vaak hij/zij moet communiceren, hoe betrokken hij/zij is bij trainingen, het aantal medewerkers hij/zij moet coachen...
  • Maak een communicatieplan: Changemanagement is niet enkel communicatie, maar het is wél een belangrijk onderdeel. Maak een communicatieplan dat zich richt op de sponsors. Dit plan bevat de belangrijkste berichten en uiteraard ook het doel van de verandering. Zet er zeker ook de voordelen van de verandering in, dat helpt de sponsors bij het communiceren én het coachen.
  • Implementeer je sponsorshipplan: Je hebt alle bovenstaande stappen gedaan, nu is het hoog tijd om je plan in werking te zetten. Organiseer regelmatig bijeenkomsten met de sponsors, geef hen inspiratiesessies en andere activiteiten die hen helpen hun rol te begrijpen en effectief te vervullen.
  • Meet en evalueer: Regelmatige meting en evaluatie van de resultaten van je sponsorshipplan zorgen ervoor dat het effectief is en aan je verwachtingen blijft voldoen.

Samen met het sponsorshipplan stellen we ook een coachingplan op. Ook dit plan is een onderdeel van changemanagement dat niet mag onderschat worden. Het helpt sponsors en managers om de verandering in de organisatie effectiever te leiden.

Coachingplan

Een coachingplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doelen: Identificeer het doel van het coachingproces. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team- en leiderschapsontwikkeling of een combinatie van deze.
  • Evaluatie: Beschrijf je huidige situatie én de gewenste situatie. Deze beschrijving geeft je de kapstop die je nodig hebt om de stappen te bepalen die nodig zijn om de doelen te bereiken.
  • Acties: Het plan bevat een lijst van acties die ondernomen worden om de doelen te bereiken. Dit zijn bv. trainingen, het bijwonen van workshops, het lezen van een handleiding, filmpjes bekijken,...
  • Verantwoordelijkheden: Het plan bevat ook de verantwoordelijkheden van zowel de coach als de medewerker. Dit zorgt voor duidelijkheid over wie wat moet doen.

Je coachingplan is een levend document en kan worden aangepast naarmate het proces vordert. Het is belangrijk dat de coach en de medewerker regelmatig bij elkaar komen om de voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te maken.

Bij Stad Geel werken we het coachingplan tegelijkertijd met het sponsorshipplan uit. Het is geen sinecure, maar gelukkig zijn er heel wat leidinggevenden die positief tegenover de verandering staan en daar kunnen wij bij Wortell mee aan de slag!

Wil je meer weten over ons change management proces? Neem dan zeker contact op met ons, en we kijken graag samen met jou hoe we je kunnen helpen.