Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Case | Performantere IT voor UZ Leuven | Wortell

Kennis
4-12-2020

UZ Leuven telt tweeduizend bedden en tienduizend medewerkers en is daarmee het grootste universitair ziekenhuis van ons land. Het ziekenhuis telt vier campussen in en rond Leuven: Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter en Sint-Rafaël. Naast patiëntenzorg focust UZ Leuven verder ook op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De uitdaging van UZ Leuven

De enorme hoeveelheden digitale informatie die UZ Leuven te verwerken krijgt, moet op elk moment raadpleegbaar zijn voor de medewerkers in de infokiosk op hun computer. Om dat allemaal in goede banen te leiden, monitoren de IT-medewerkers constant alle CPU’s, de belasting van de vele netwerkpoorten en andere parameters. Om voortdurend te weten wat de status van elk onderdeel is, werd er in de loop der jaren een systeem opgezet, dat bestond uit verschillende softwarepakketten. Dit kwam het overzicht niet ten goede, overbelastte het netwerk en ging bovendien te traag.

De oplossing van Wortell

Om een beter overzicht te krijgen, brachten UZ Leuven en Wortell eerst de duizenden netwerkaansluitingen, servers en opslagsystemen in kaart. De verschillende monitoringssystemen werden vervangen door één enkel product, dat veel sneller data behandelt en bovendien erg schaalbaar is. Het nieuwe systeem vergaart alle data van alle services in één keer, wat uiteraard veel efficiënter is. Dit levert heel wat tijdwinst op, vooral als er veel services aan het systeem gekoppeld zijn, zoals bij UZ Leuven het geval is.

In een grote, complexe organisatie zoals UZ Leuven, het grootste universitaire ziekenhuis van België, speelt IT een belangrijke rol. Elke dag zoeken medewerkers informatie in de infokiosk via hun computer. Daarvoor is er op elk moment een betrouwbare verbinding nodig. In zo’n grote en complexe omgeving is een goede opvolging noodzakelijk.

Wij zijn zeer tevreden over het geleverde werk en de mensen hier zijn helemaal overtuigd.– Reinoud Reynders, IT Manager Infrastructure & Operations bij UZ Leuven

Technische monitoring

Monitoring-expert Tim Despiegelaere van Wortell begeleidde het project bij UZ Leuven. “De ziekenhuisgroep is een grote organisatie, met veel zaken om te monitoren. Hiervoor was in de loop der jaren een systeem opgezet, dat bestond uit verschillende softwaresystemen. Daardoor werd het moeilijk om het overzicht te bewaren en de situatie van minuut tot minuut op te volgen.” De focus van het project lag op de technische monitoring, zoals het in het oog houden van CPU’s en de belasting van de vele netwerkpoorten. Daarvoor werden de duizenden netwerkaansluitingen in kaart gebracht.

Vereenvoudiging en snelheid

“Het vorige systeem was te traag en niet in staat om zoveel te monitoren. Wij kozen voor een vereenvoudiging: één product dat alles kan. Dit nieuwe product is veel sneller en kan meer en bovendien verschillende types toestellen aan”, zegt Despiegelaere. “Het nieuwe systeem kan alle componenten erg snel monitoren. Zo hadden we geen nood aan verschillende instrumenten, en kon er aanzienlijk afgebouwd en vereenvoudigd worden.”

In drie dagen tijd geïmplementeerd

Het nieuwe systeem werd in drie dagen tijd geïmplementeerd en de medewerkers kregen een opleiding. Reinoud Reynders van UZ Leuven is erg positief over de aanpak van Wortell “Wij zijn zeer tevreden over het geleverde werk en de mensen hier zijn helemaal overtuigd.” Ook Despiegelaere blikt blij terug: “Monitoring is onze passie. We zijn er best trots op dat wij UZ Leuven, die doorgaans niets uitbesteden, toch mochten helpen.”