Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

PCG goes Power Platform: “Wortell combineerde IT kennis met een menselijke aanpak.”

Cases
29-4-2022

PCG, voluit Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, wilde interne processen digitaliseren en zo optimaliseren. En daarvoor zocht het niet alleen een partner met technologische kennis, ook ervaring in de non-profit sector was van tel. Logisch dus dat PCG in zee ging met Wortell! Bedrijfsleider Luc De Reycke vertelt enthousiast over deze dynamische samenwerking.

Nood aan betere operationele werking en meer betrokkenheid

Voor wie niet helemaal bekend is met de activiteiten van PCG: het praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in de groenteteelt heeft vier categorieën van activiteiten: openluchtgroenteteelt, groenteteelt onder beschutting, smaak- en consumentenonderzoek en innovatie. Niet onbelangrijk: de vzw heeft geen eigen IT afdeling, maar werkt samen met een vaste partner. “We wilden de kwaliteit van onze interne werking aanzienlijk verbeteren”, steekt Luc van wal. “Zo verliepen heel wat processen nog steeds manueel, wat de rem zette op efficiëntie en productiviteit. Daar werd de betrokkenheid van de medewerkers ook het slachtoffer van. Het werd steeds duidelijker dat we gebaat waren bij automatisatie van bepaalde acties. Aangezien deze nood zeer specifiek was en diepgaande know-how vereiste, verwees onze vaste IT partner ons door naar Wortell.”

Toch wilde PCG niet zomaar een technologische oplossing of stukje software laten implementeren. “Het doel bestond er echt in om het beheer en de opvolging van lopende projecten te vereenvoudigen”, beklemtoont Luc. “Met een verhoogde productiviteit en betrokkenheid van onze medewerkers als verwacht resultaat, natuurlijk. De sectorspecifieke ervaring en de bewezen technologische expertise waren doorslaggevend om de handen in elkaar te slaan met Wortell.”

Luc De Reycke, bedrijfsleider PCG
“We werken niet langer reactief, maar proactief. Ik zie dus echt efficiëntiewinst. Ook merken we dat onze medewerkers meer betrokken en geëngageerd zijn."

Power Platform + menselijke aanpak = succes

Na de eerste kennismaking werd duidelijk dat het Power Platform de vzw zou kunnen helpen om slimmer te werken. Niet alleen zou de data invoer een pak betrouwbaarder en sneller verlopen, ook kon alles zo overzichtelijk bewaard worden op eenzelfde plek. Toch was daarmee de klus niet geklaard. Het Power Platform biedt pas garantie voor succes als het op de juiste manier wordt ingezet. “Wortell heeft meermaals bewezen hoe inzicht in zowel organisatie als sector én een menselijke aanpak een must zijn voor een gesmeerde samenwerking”, vervolgt Luc. “Zeker als het gaat over de digitalisering van processen! Zo kon ons vast aanspreekpunt Frank zich razendsnel inleven in onze business. Dat is geen evidentie, want de kick-off verliep door de coronacrisis volledig digitaal. En nog steeds kon het Wortell team heel goed onze precieze noden aanvoelen, en die via de bewezen OptimizePro methodologie moeiteloos vertalen naar de implementatie van Power Platform. De aanpak van Wortell was heel hands-on, en de open communicatie maakte dat onze betrokken medewerkers elke stap op de voet konden volgen.”

Wat dat concreet betekende in de praktijk? Wortell zette Power Automate in om de goedkeuringsflow van bestellingen te automatiseren. Rekening houdend met het principe van ‘citizen development’. Anders gezegd: PCG kan later altijd nog zelf aanpassingen doorvoeren in de applicaties en de achterliggende dataset. “Dankzij de Power App canvas applicatie kunnen we de orders mobiel ingeven, en vloeit de data rechtstreeks door naar ons back-office systeem”, licht Luc toe. “Daar kunnen onze medewerkers de bestellingen onmiddellijk behandelen. En na goedkeuring aan de slag gaan met de verkregen informatie.”

Voorts implementeerde Wortell ook de model-driven Power App, die voorgoed komaf maakt met de fragmentatie van bestanden en documenten. “Per project hebben we een duidelijk zicht op de status, de verschillende deadlines en wie de belanghebbenden zijn”, getuigt Luc. “Ook zijn er koppelingen met verkregen subsidies en opvolging van de geplande budgetten.”

Efficiëntiewinst dankzij automatisatie

Hoewel de implementatie volop aan de gang is, werpt de samenwerking nu al zijn vruchten af. Luc heeft het over een enorme efficiëntiewinst. “We werken niet langer reactief, maar proactief”, klinkt het. “Ook merken we dat onze medewerkers meer betrokken en geëngageerd zijn, aangezien zij zelf minder repetitieve taken moeten uitvoeren. Op die manier kunnen ze zich toeleggen op taken die meer waarde toevoegen aan de organisatie. Daarbuiten stellen we ook vast dat beslissingsprocessen over strategische zaken vlotter verlopen, aangezien alle data gecentraliseerd is en overzichtelijk wordt weergegeven.”

Dit traject is voor PCG een van de eerste stappen richting een meer future-proof organisatie. Inmiddels helpt Wortell ook met de uitrol van intelligente communicatie. “We hebben wel ondervonden dat onze medewerkers een bepaald kennistraject moeten doorlopen. Gelukkig zijn de open mindset en de juiste ondersteuning ruimschoots aanwezig, twee doorslaggevende elementen voor een succesvolle digitale transformatie”, besluit Luc.

Meer weten?

Benieuwd hoe je zelf 'citizen developers' creëert of processen onder de loep neemt?

Lees het in onze productfiche. Met de Power Platform Kickstart en onze OptimizePro dienst kies je resoluut voor efficiëntiewinst.