Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Veiligere werkplek voor Cyber Security Coalition

Cases
12-1-2021

Wortell (voorheen Synergics) creëert samenwerkingsplatform voor Cyber Security Coalition

Uiteraard moet een vereniging van beveiligingsspecialisten te allen koste vermijden om zelf het slachtoffer te worden van een cybercrimineel. Dat is op zich al geen sinecure, maar voor de Cyber Security Coalition, een organisatie met leden van diverse bedrijven en andere organisaties die toch efficiënt willen samenwerken, was dat een enorme uitdaging. Gelukkig biedt Microsoft 365 heel wat mogelijkheden op dat vlak, en weten ze bij Wortell hoe ze daar mee moeten omgaan.

De Cyber Security Coalition is een organisatie waarin spelers uit de academische wereld, openbare instanties en de private sector de krachten bundelen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Momenteel zijn bijna honderd bedrijven en instellingen aangesloten. De Coalitie wil de Belgische samenleving weerbaarder maken tegen cybercriminelen door de vaardigheden en expertise van de leden samen te brengen in één platform. Zo organiseren ze bijvoorbeeld samen met het Center for Cyber Security Belgium bewustmakingscampagnes, gericht naar zowel de algemene bevolking als naar kmo’s. Ze sponsoren eveneens wedstrijden om studenten warm te maken voor een carrière als cybersecurityspecialist, waar ons land een aanzienlijk tekort aan heeft. Het gros van de activiteiten van de Coalitie is echter gericht op het uitwisselen van informatie en het opzetten van samenwerkingen tussen beveiligingsspecialisten van de verschillende lidorganisaties. Dit gebeurt via de organisatie van evenementen en via werkgroepen die specifieke onderwerpen behandelen.

“Samenwerken vereist dat je vlot informatie kan delen, met verschillende partijen kan overleggen, enzovoort,” zegt Cathy Suykens, Operations Manager bij de Cyber Security Coalition. “Toen we vijf jaar geleden van start gingen, hadden we daar helaas de geschikte technologische omgeving nog niet voor. De vaste medewerkers in het Operations Team van de Coalitie hadden geen infrastructuur voor de veilige bewaring en uitwisseling van documenten wat de continuïteit van de activiteiten van de vereniging in gedrang kon brengen.”

Penibel

Bij de Coalitie groeide al vlug het besef dat ze nood hadden aan een platform om op een gemakkelijke en efficiënte manier samen te werken. “Om verschillende redenen konden we niet zomaar met om het even welke oplossing aan de slag gaan,” legt Cathy uit. “Ten eerste zijn we een vzw en zijn onze middelen dus eerder beperkt. Gezien onze activiteiten moesten we bovendien uiterst voorzichtig zijn. Je kan niet naar buiten komen als een autoriteit inzake cyberveiligheid en tegelijk met tools werken die niet veilig zijn. Wat het extra uitdagend maakte, is dat het platform niet alleen toegankelijk moest zijn voor de vaste medewerkers van het Operations Team, maar ook voor de vertegenwoordigers van onze lidorganisaties. Bovendien delen we in sommige werkgroepen strikt confidentiële informatie, die niet gelekt mag worden.”

“In het Operations Team van de Coalitie ontbraken tijd en expertise om zelf de configuratie van de Microsoft 365 omgeving te implementeren.” zegt Cathy. “We zijn dus in eerste instantie beginnen zoeken naar een goede leverancier, en uit onze bevraging is Wortell als meest geschikte partner gekozen. Vooral de voorgestelde aanpak heeft ons overtuigd alsook de reputatie die Wortell inmiddels in de markt had opgebouwd.”

Je kan als een autoriteit inzake cyberveiligheid niet met tools werken die niet veilig zijn. 
-Cathy Suykens, Operations Manager bij de Cyber Security Coaltion

Aangename kennismaking

De timing voor het project bleek enigszins ongelukkig: net toen ze van start wilden gaan, brak de COVID-19-pandemie uit. “Gelukkig slaagden de experts van Wortell erin om alles netjes vanop afstand in orde te krijgen en ons virtueel te ondersteunen,” zegt Cathy.

De uitrol verliep volgens een klassiek schema. Eerst moesten de toestellen van Cathy en haar collega worden geconfigureerd en moest de tenant worden ingesteld, waarna alle documenten van het Operations Team gemigreerd werden. In tweede instantie gebeurde de uitrol naar de vertegenwoordigers van de lidorganisaties die actief zijn in de verschillende werkgroepen.

“We hebben negen focusgroepen waar onze leden al dan niet op kunnen intekenen, naargelang hun interesse. Binnen die focusgroepen is een tool als Microsoft Teams natuurlijk heel interessant. Het maakt het ontzettend makkelijk om met iedereen te overleggen, bestanden te delen, meetings te organiseren en vervolgens te houden,” zegt Cathy. “Maar we hebben dankzij Wortell bijvoorbeeld ook kennis gemaakt met Microsoft Forms, wat vooral handig bleek om de algemene vergadering mee te organiseren, onder andere omdat deze tool het makkelijk maakt om te stemmen over de besproken onderwerpen. Daarvan gaan we de mogelijkheden zeker nog verder verkennen.”

Er zijn nog teveel IT dienstverleners die de basiskennis rond cybersecurity niet beheersen en dit is nu juist een domein waarin Wortell zeer beslagen is.
-Cathy Suykens, Operations Manager, Cyber Security Coalition

Leerrijke webinars

Normaal gezien had de Cyber Security Coalition dit jaar ook een aantal fysieke evenementen met de leden gepland, maar door de coronacrisis konden die natuurlijk niet doorgaan. “We hebben die allemaal omgeturnd naar virtuele evenementen,” vertelt Cathy Suykens. “We hebben daarvoor de mosterd bij Wortell gehaald, die een aantal webinars hadden opgezet om ons wegwijs te maken in het nieuwe softwareplatform. Het bleek veel gemakkelijker om aan de hand daarvan te leren in plaats van met een handleiding.”

Voor een vzw beschikt de Coalitie intussen over een hypermoderne, volwaardige IT-infrastructuur, wat een belangrijke investering is geweest die gerealiseerd is kunnen worden dankzij onze groeiende ledengemeenschap. Tegenover deze investering staan een aantal niet te versmaden voordelen die de nieuwe technologie hen oplevert. “Het is nog wat vroeg om dat exact in te schatten, maar we voelen nu al aan dat we flink wat tijdwinst gaan boeken met de nieuwe tools. Uiteraard beschikken we nu ook over mogelijkheden die we vroeger niet hadden, zoals bijvoorbeeld met meerdere mensen tegelijk aan een document werken. En cruciaal voor onze reputatie: we werken binnen een uiterst veilige omgeving, onder andere door alle mogelijke opties te activeren binnen Microsoft 365 om een zo hoog mogelijk niveau van beveiliging te creëren.”