Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Hoe maak je van digitale transformatie een menselijk en duurzaam proces?

Kennis
11-3-2021

Wil je als organisatie een digitale koploper worden? Dan moet je van digitale transformatie een duurzaam proces maken. Dat betekent dat je enerzijds best inzet op de adoptie van technologie, en anderzijds op het menselijke aspect: change management. Op dat laatste zoomen we in dit artikel verder in. We geven je 4 concrete manieren om de menselijke kant van een verandering te begeleiden.  

1 - Leer uit het verleden

Elke kleine en grote organisatie heeft sinds haar bestaan al veranderingen ondergaan. Als je beslist om digitaal te transformeren, dan is het goed om hier even op terug te kijken. Wat ging in het verleden al dan niet goed?  

Toch is het niet altijd eenvoudig om de vinger op de wonde te leggen. Met onze adoptie & change aanpak nemen we als eerste jouw veranderingsgeschiedenis onder de loep. We kijken daarbij naar zowel jouw organisatiekenmerken als de verandering op zich.  

Bestond jouw vorige communicatieplan slechts uit twee mailtjes waarin je de verandering aankondigde? Hebben je leidinggevenden hun rol als sponsor onvoldoende opgenomen? Dat is geen ramp. Maar zo leggen we wel meteen enkele valkuilen bloot. En vooral: we voorkomen dat je er een tweede keer in loopt.  

2 - Breng de noden van de organisatie in kaart

Digitale transformatie mag nooit een verplicht nummer zijn. Heb je een paar stappen voorsprong op je concullega’s? Prima! Sta je achter? Even goed!  
 

3 - Transformeer doorheen alle lagen van je organisatie

Toch is de ‘TO BE’ situatie geen one size fits all. Je organisatie vormt de som van de individuen die dagdagelijks hun beste beentje voorzetten. Ieder beleeft deze digitale transformatie op een verschillend tempo en volgens andere prioriteiten. Probeer de organisatie dus niet te benaderen als ‘één individu’. Individuele begeleiding is dan weer intensief, dat begrijpen we. Hoe pak je het dan wel aan? 

Wel, in onze adoptie & change aanpak werken we een ‘workforce analyse’ uit. We gaan de gedefinieerde business scenario’s linken met de geschikte persona’s die ze onder de knie moeten krijgen. Ter verduidelijking: met persona’s splits je de organisatie op in groepen van gebruikers die een scenario onder de knie moeten krijgen. Ongeacht hun rol of functie in de organisatie, dus. In een volgende stap bepaal je hoever deze persona’s al in de verandering staan. Zo kan je hen de juiste communicatie en training aanbieden. Geen evidente oefening, maar ze zorgt er wel voor dat de veranderingsaanpak beantwoordt aan de actuele noden in de organisatie.  

4 - Maak van digitale transformatie een continu proces

De digitale transformatie is meer dan enkel wat tools implementeren. Een succesvolle verandering die bestaat uit afspraken, wettelijke kaders, betrokkenheid, change management en nog veel meer. Dat betekent dat digitale transformatie een langetermijnproces is.  

Telewerk of hybride werken is daar een perfect voorbeeld van. Deze tendensen verduidelijken ook dat je zo’n transformatie niet in één dag tijd klaarspeelt. Tenzij een uitzonderlijke situatie zoals de coronacrisis je daartoe dwingt, natuurlijk. Simpelweg omdat je naast het praktische nog rekening moet houden met de wettelijke verplichtingen, zoals we in ons marktonderzoek illustreren.  

Alleszins geldt dat je bij elke continue verandering enkele prioriteiten moet bepalen volgens je strategie, missie en visie. Ook klaar om werk te maken van de menselijke kant van verandering? Met het Adoption & Change Management Plan van Wortell leiden we je digitale transformatie in goede banen met een duurzame en toekomstbestendige aanpak. Contacteer ons hier!